25 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20 p. 102, odbędzie się XLIX w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.


1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
b) zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego
4.Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek ¼ ustawowego składu rady powiatu.