W Starostwie Powiatowym po raz kolejny  rozpoczęło się badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. Jego celem jest uzyskanie informacji na temat stopnia zadowolenia klientów urzędu z jakości świadczonych usług. Zebrane dane posłużą również do wprowadzania zmian, których celem będzie dostosowanie sposobu świadczenia usług do potrzeb i oczekiwań klientów. Badanie prowadzone jest w formie anonimowej ankiety, której wypełnienie zajmuje ok. 5 minut. Wyniki badania będą przedstawiane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.

Zachęcamy wszystkich klientów starostwa do udziału w badaniu i wypełnienia krótkiej ankiety, która będzie dostępna w starostwie formie papierowej, bezpośrednio u pracowników poszczególnych wydziałów oraz ankieterów prowadzących wywiady. W formie elektronicznej jest dostępna  na stronie internetowej powiatu.

Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn znajdującej w budynkach starostwa przy ul. Konarskiego 20 oraz pl. Floriański 1 Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej, lub wypełnić w formie elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.