Władze powiatu skarżyskiego zlecą opracowanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej. To pierwszy taki dokument, który pozwoli rzetelnie ocenić stan techniczny budowli przeciwpowodziowych i przygotować przemyślany plan ochrony przeciwpowodziowej dla Skarżyska-Kamiennej.

Po ubiegłorocznych intensywnych opadach, które przeszły nad Skarżyskiem powodując potężne zalania i kilkumilionowe straty stało się jasne, że konieczne są działania zabezpieczające miasto przed skutkami powodzi. Uwagę skierowano na stan techniczny wałów przeciwpowodziowych na rzece Kamiennej. Z inicjatywy starosty skarżyskiego Michała Jędrysa w ubiegłym roku kilkakrotnie doszło do spotkania z przedstawicielami instytucji, które odpowiedzialne są za nadzorowanie urządzeń wodnych na rzece Kamiennej. W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, a także urzędnicy reprezentujący wojewodę świętokrzyskiego. W trakcie rozmów starosta Michał Jędrys mówił o pilnej potrzebie podjęcia działań przeciwpowodziowych na  rzece Kamiennej. Starosta przekonywał, że ochrona przeciwpowodziowa powinna być jednym z kluczowych priorytetów polityki państwa, a nakłady na nią systematycznie zwiększane, by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie.

W wyniku rozmów ustalono, że w budżecie wojewody świętokrzyskiego zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 tys. zł na opracowanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej wraz z koncepcją ochrony przeciwpowodziowej Skarżyska-Kamiennej, a następnie przekazane powiatowi skarżyskiemu na zlecenie opracowania tej dokumentacji. Zgodnie z ustaleniami środki zostały przekazane, a powiat już ogłosił przetarg. Termin składania ofert upływa 9 czerwca.