Starosta Michał Jędrys uczestniczył w uroczystości przekazania sztandaru Prywatnemu Zespołowi Szkół, która odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej.


Prywatny Zespół Szkół rozpoczął działalność 1 września 2006r. W skład szkoły wchodzi Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum. Po ośmiu latach działalności szkoła zdążyła zdobyć renomę i może już pochwalić się wieloma osiągnięciami. Prywatne gimnazjum dzięki wysokiej zdawalności egzaminu gimnazjalnego od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najlepszych w województwie szkół gimnazjalnych. Szkoła zapewnia swoim uczniom bardzo nowoczesne metody nauczania. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną, uczniowie i nauczyciele do dyspozycji mają laptopy, wprowadzono dziennik elektroniczny. Najlepszą opinię szkole wystawiają jednak jej uczniowie, wśród których jest wielu laureatów konkursów przedmiotowych. Absolwenci szkoły podejmują najczęściej studia medyczne lub na uczelniach technicznych. Maturę międzynarodową posiada dwoje absolwentów. O osiągnięciach szkoły i jej uczniów mówiła dziś podczas uroczystości przekazania sztandaru dyrektor placówki Ewa Baińska. Sztandar to symbol tradycji, patriotyzmu, przywiązania do wartości i przynależności do wspólnoty lokalnej podkreślali goście zaproszeni na uroczystość, życząc jednocześnie dyrekcji i gronu pedagogicznemu dalszego rozwoju placówki, a  uczniom sukcesów w nauce. Gratulacje w imieniu swoim i zarządu powiatu przekazał na ręce dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół Ewy Baińskiej starosta Michał Jędrys.  

OP3B5385OP3B5386OP3B5389OP3B5393OP3B5400
OP3B5403OP3B5405OP3B5406OP3B5409OP3B5410
OP3B5412OP3B5418OP3B5420OP3B5424OP3B5427OP3B5431OP3B5435OP3B5438OP3B5440
OP3B5441OP3B5443