O ekonomii społecznej dyskutowali parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora podczas konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie gospodarki społecznej. Patronat nad konferencją objął starosta skarżyski Michał Jędrys.


Podmioty ekonomii społecznej powstają po to, aby dać zatrudnienie osobom, które nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ borykają się z różnymi problemami: niepełnosprawnością, uzależnieniami, niskimi kompetencjami.

W obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy przedsiębiorczość społeczna może być skutecznym sposobem na zmniejszenie bezrobocia. Dlatego warto zachęcać mieszkańców do zakładania podmiotów ekonomii społecznej, a samorząd jest bardzo ważny dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej – mówił starosta Michał Jędrys otwierając konferencję. W powiecie skarżyskim kluczową rolę w udzielaniu pomocy osobom zainteresowanym prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego odgrywa Powiatowy Urząd Pracy. Pomoc ta to przede wszystkim doradztwo prawne, księgowe i marketingowe, ale także pomoc finansowa w postaci dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych. Przykładem przedsiębiorstwa społecznego, które powstało w ubiegłym roku w powiecie przy współpracy z PUP jest spółdzielnia socjalna „Parasol”.


Michał Jędrys - starosta skarżyski

Roman Białek - dyrektor PUP w Skarżysku-Kam.

O tym, że to właśnie ekonomia społeczna może być skutecznym sposobem na rozwiązywanie problemów bezrobocia przekonywali eksperci z tej dziedziny. Cezary Miżejewski – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednocześnie Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego, przedstawił kwestie formalno-prawne związane z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. O tym, jak założyć spółdzielnię socjalną, która odniesie sukces w oparciu o dobre praktyki – mówił redaktor „Nowego Obywatela” - Konrad Malec. Z kolei prof. dr hab. Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego mówiła, jak może wyglądać współpraca samorządu z ekonomią społeczną.

prof. dr hab. Ewa Leś - Instytut Polityki Społecznej UW

Podczas konferencji starosta Michał Jędrys, zapewniał, że w powiecie skarżyskim będą podejmowane kolejne działania, zwiększające świadomość na temat ekonomii społecznej, jak również wspierające jej rozwój.

mck-s-eko006mck-s-eko002mck-s-eko003mck-s-eko004mck-s-eko001mck-s-eko007mck-s-eko008mck-s-eko010mck-s-eko012mck-s-eko013mck-s-eko014mck-s-eko015mck-s-eko016mck-s-eko017mck-s-eko018mck-s-eko020mck-s-eko021mck-s-eko022mck-s-eko024mck-s-eko026