Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Skarżyskim informuje, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi Księdza Infułata Józefa Wójcika, które odbędą się w Suchedniowie w najbliższą sobotę 22.02.2014 r. wystąpią utrudnienia w ruchu. Uroczystości będą miały charakter ogólnopolski i oficjalny. W godzinach od 10.00 do 17.00 zamknięty zostanie całkowicie dla ruchu odcinek ul. Bugaj od ul. Kościelnej do ul. Szarych Szeregów oraz ul. Bodzentyńskiej od ul. Kościelnej do ul. Mickiewicza.

Dojazd mieszkańców odbywać się będzie za zgodą służb Policji. Zmiana organizacji ruchu w ograniczonym zakresie wprowadzona zostanie także na ul. Powstańców 1863 r. oraz na ul. Krótkiej. Ruch pojazdów ciężkich odbywać się będzie od Parszowa z pominięciem Mostek, w kierunku Skarżyska-Kamiennej, a od strony Bodzentyna w ul. Jasną do ul. Kieleckiej. Spodziewać się należy przejazdu wielu delegacji kościelnych jak i rządowych. Jako parking dla autokarów wyznaczone zostało pobocze ul. Kieleckiej od obiektu „ Biedronka” w stronę Skarżyska-Kamiennej po stronie wschodniej.

Za utrudnienia w ruch uprzejmie przepraszamy.