Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, że 6 lutego 2014 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (p. 102) odbędzie się XLVI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2014-2030;
2)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
3)  wyłączenia i zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej;

4.    Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.