We wtorek 28 stycznia miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację projektu "Odświeżamy nasze miasta" (Tabacco Free Cities), w którym powiat skarżyski reprezentowali starosta skarżyski Michał Jędrys oraz wicestarosta Waldemar Mazur.
 
Na terenie powiatu skarżyskiego za prawidłową realizację ww. projektu odpowiadała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej wraz z partnerami: powiatem skarżyskim, wszystkimi pięcioma gminami powiatu skarżyskiego oraz Komendą Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej  i Strażą Miejską.

 Projekt pn.: "Odświeżamy nasze miasta" zakończył się w grudniu 2013 r., a jego głównym celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z palenia tytoniu oraz doprowadzenie do większego respektowania prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.  W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzona została kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości działania dymu tytoniowego  pod hasłem „Nie pal i nie pozwól, aby ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich”, wprowadzone zostały zmiany w zapisach regulaminu korzystania ze środków komunikacji miejskiej dotyczące używania papierosów elektronicznych, przekazane zostały tabliczki informujące o zakazie palenia w miejscach publicznych, prowadzone były prelekcje w szkołach na temat szkodliwości palenia tytoniu, zorganizowane zostały wspólne patrole drogowe Inspekcji Sanitarnej i policji, a także przeprowadzone zostały konkursy: plastyczny i literacki o tematyce antynikotynowej dla szkół w ramach obchodów "Światowego Dnia bez Tytoniu”.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy koalicjantami na temat kontynuowania głównych założeń projektu, a także skutecznego przeciwdziałania sięgania po papierosy przez dzieci i młodzież.

DSC 9338DSC 9320DSC 9346DSC 9347DSC 9348DSC 9321