Starosta Michał Jędrys, wicestarosta Waldemar Mazur oraz przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń wzięli udział w forum dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli reprezentujących organizacje związkowe z powiatu skarżyskiego.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Elżbieta Drogosz – przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego. Zdaniem przewodniczącej dialog społeczny należy prowadzić nie tylko na szczeblu krajowym, ale także regionalnym i lokalnym. Spotkanie w Skarżysku-Kamiennej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji rynku pracy oraz organizacji związkowych to przykład tego, że dialog jest potrzebny i możliwy także na poziomie lokalnym – mówiła Elżbieta Drogosz. W dyskusji, w której głos zabrał starosta Michał Jędrys mówiono przede wszystkim o tym, jakie działania należy podjąć, by zmienić sytuację na lokalnym rynku pracy i przyśpieszyć rozwój gospodarczy Skarżyska-Kamiennaj. Dużo uwagi poświęcono też sprawom oświaty i problemom, jakie czekają szkoły i władze samorządowe w związku z niżem demograficznym.

DSC 9174DSC 9178DSC 9180DSC 9182DSC 9183DSC 9184
DSC 9189DSC 9190