Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej,  w związku z prowadzoną  kwalifikacją wojskową  w dniach od 3 lutego 2014 r. do dnia 8 marca 2014r.  poszukuje osób chętnych do pracy w Powiatowej  Komisji Lekarskiej w charakterze pisarzy.

Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office), umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

Osoby zainteresowane powinny przedstawić dokumenty takie jak: CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Oferty wraz z dokumentami należy przesyłać lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego  w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Praca w Powiatowej Komisji Lekarskiej” do dnia 15 stycznia 2014 r.( decyduje data wpływu). Kandydaci proszeni są o podanie numerów telefonów kontaktowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 395 30 56.