W związku z informacjami przedstawionymi przez Pana Jana Gajdę – Radnego Rady Powiatu Skarżyskiego podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego informuję, że w dniu dzisiejszym zgodnie z zapowiedzią złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Jednocześnie Zarządzeniem Starosty Skarżyskiego został powołany zespół do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w zakresie sprawdzenia procedur wypłacania wynagrodzenia za przeprowadzone zabiegi medyczne. Natomiast decyzją dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego Andrzeja Jarzębowskiego  w obowiązkach zastępcy dyrektora szpitala w Skarżysku – Kamiennej do czasu wyjaśnienia sprawy został zawieszony doktor Zbigniew Kotwica.

Mając na uwadze przejrzystość funkcjonowania szpitala wyrażam nadzieję na szybkie i zdecydowane podjęcie przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej działań w celu wyjaśnienia tej sprawy. Jednocześnie pragnę zapewnić o braku akceptacji ze swojej strony do działań niezgodnych z prawem w każdej formie.

Michał Jędrys
Starosta Skarżyski