Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej poszukuje do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej psychologów oraz lekarzy posiadających specjalizację z zakresu : chirurgii, chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, kardiologii, laryngologii, medycyny rodzinnej, neurologii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, pulmonologii, psychiatrii.
Wymagania: uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Oferty pracy należy składać w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna do dnia 16.12.2013r. opatrzone adnotacją: „Praca w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”. Bliższe informacje pod telefonem: (41) 39-53-072