I LO im. Juliusza Słowackiego było organizatorem konkursu geograficznego pt. „Polska i nasz region”, w którym wzięła udział młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzców konkursu nagrodzeni zostali przez starostę Michała Jędrysa nagrodami.


W konkursie wystartowało 13 zespołów, w tym 2 reprezentujące gimnazja, 6 szkoły zawodowe i 5 licea ogólnokształcące. Na uczniów czekał zestaw pytań przygotowany przez Wojciecha Białka – nauczyciela geografii i doradcę metodycznego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat warunków klimatycznych Polski i walorów parków krajobrazowych w naszym województwie. Test pisemny składał się z 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. O wynikach decydowała suma punktów zdobytych przez trzyosobowy zespół. Podczas, gdy młodzież rozwiązywała test opiekunowie zespołów wysłuchali ciekawego wykładu o walorach przyrodniczych naszego powiatu Andrzeja Staśkowiaka – biologa i przyrodnika.

Wyniki konkursu:
Kategoria: gimnazja
I miejsce – Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
II miejsce – Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej
Kategoria: szkoły zawodowe
I miejsce – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce – Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej
Kategoria: licea
I miejsce – III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące i II Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej.

Zwycięskim zespołom gratulowali i wręczyli nagrody starosta skarżyski Michał Jędrys oraz dyrektor I LO Piotr Lewandowski. Fundatorami nagród byli: starosta skarżyski Michał Jędrys, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie i Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń.

DSC 7581 1DSC 7584DSC 7592DSC 7606
DSC 7611DSC 7613DSC 7615DSC 7618
DSC 7621DSC 7632DSC 7633DSC 7634
DSC 7641DSC 7642DSC 7643DSC 7646DSC 7647
DSC 7648DSC 7652 1DSC 7656DSC 7657DSC 7658
DSC 7662 1DSC 7663 1DSC 7664DSC 7667 1DSC 7669 1