Dziś o godz. 18.50 na antenie TVP Kielce wyemitowany zostanie program „Panorama Gospodarcza”, poświęcony realizowanemu przez powiat skarżyski projektowi „Przejrzysty Biznes – Szansą na Sukces”. Natomiast jutro o celach projektu mowa będzie na antenie TV DAMI. Zapraszamy Państwa do oglądania obydwóch informacji dotyczących projektu w zakresie bezpieczeństwa w działalności gospodarczej, realizowanego przez powiat skarżyski.

Konsumencie znaj swoje prawa - nie daj się oszukać, przedsiębiorco działaj legalnie, szanuj klienta – to hasła, które towarzyszą projektowi „Przejrzysty Biznes – Szansą na sukces”. Projekt jest realizowany w powiecie skarżyskim w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Celem projektu jest ograniczenie skali zagrożeń w działalności gospodarczej na terenie powiatu, a także przekazanie wiedzy niezbędnej do bycia świadomym swoich praw konsumentem, rozumiejącym system gospodarczy. Powiat skarżyski na realizację programu pozyskał 100 tys. zł.

Dzięki kampanii edukacyjnej i informacyjnej, takiej jak m.in. prowadzona przez Straż Miejską akcja rozdawania ulotek w największych skupiskach handlowych w Skarżysku mieszkańcy otrzymują wskazówki i porady, co robić, by nie dać się oszukać. To również w ramach projektu udało się zabezpieczyć środki finansowe na dodatkowe patrole Straży Miejskiej mające podnieść poczucie bezpieczeństwa.

Poprawie bezpieczeństwa w zakresie działalności gospodarczej na Targowisku Miejskim na Dolnej Kamiennej i bazarze Manhattan - służą kolejne zamontowane w ramach projektu kamery, które zostały włączone do miejskiego systemu monitoringu. W realizację projektu zaangażowana jest także Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej. Z udziałem policji i w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne w poszczególnych gminach opracowana zostanie szczegółowa mapa zagrożeń w działalności gospodarczej na terenie powiatu skarżyskiego. Realizacja projektu w powiecie skarżyskim ma także doprowadzić do lepszej współpracy przedsiębiorców z policją, poprawy bezpieczeństwa na targowiskach miejskich, zmniejszenia liczby kradzieży i rozbojów.

Projekt promuje także przedsiębiorczość. Do prowadzenia własnej firmy zachęcają osoby bezrobotne i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, menedżerowie oraz wykładowcy akademiccy. Projekt powiatu skarżyskiego przy współudziale wielu instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa realizowany będzie do końca 2013 r. Władze powiatu skarżyskiego liczą, że dzięki projektowi „Przejrzysty Biznes” uda się ograniczyć przestępstwa o charakterze gospodarczym, co wpłynie pozytywnie na poprawę poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest również to, że wzrośnie świadomość mieszkańców na temat tego, jak skutecznie chronić się przed przestępstwami gospodarczymi.

zobacz Panorama Gospodarcza - Przejrzysty Biznes - Szansą na Sukces

bezpieczny-biznes-b2-poprawione

ulotka-rzecznik-2

przejrzysty-biznes-poradnik.pdf1.58 MB
ulotka-rzecznik-web.pdf1.5 MB
ulotka-straz-web.pdf1.32 MB