„Elastyczne formy zatrudnienia szansą dla lokalnego rynku pracy” – to tytuł konferencji, którą dla pracodawców przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad konferencją sprawował starosta skarżyski Michał Jędrys.

Czy warto korzystać z elastycznych form zatrudnienia? Czy umowy zlecenia i o dzieło są jednakowo korzystne dla pracodawcy i pracownika? Czy możliwe jest połączenie elastycznego zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego? Na te pytania starali się odpowiedzieć organizatorzy konferencji, którymi byli Powiatowy Urząd Pracy oraz Akademia Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przy udziale środków unijnych projektu „Skuteczni dla innych”.

Spotkanie z pracodawcami rozpoczął z-ca dyrektora PUP – Bogusław Ciok. Wyjaśnił on, że celem konferencji jest przełamanie stereotypów dotyczących elastycznych form zatrudnienia i przekonanie do nich przede wszystkim pracowników. W dyskusji na temat elastycznych form zatrudnienia głos zabrał następnie starosta Michał Jędrys. Zdaniem starosty w sytuacji wysokiego bezrobocia elastyczne zatrudnienie może być lekarstwem na bezrobocie. Pozwala także osobom bezrobotnym na zdobywanie środków do życia, a osobom młodym, które dopiero wkraczają na rynek pracy pomaga uzyskać doświadczenie zawodowe. Starosta odniósł się także do zatrudniania na umowę zlecenie lub o dzieło.  Podkreślił, że pomimo dużej popularności elastycznych umów wśród pracodawców nie mogą one zastąpić stałych umów o pracę. Do zaakceptowania są umowy zlecenia i o dzieło zawierane w przypadku przejściowego braku stabilności finansowej firmy.  Nie mogą być jednak nadużywane i stanowić bariery przed zdobyciem upragnionego etatu – mówił starosta.

Podczas konferencji zgodzono się, że korzystnym aspektem elastycznego zatrudnienia jest niewątpliwie redukcja bezrobocia. Takie formy służą też godzeniu życia zawodowego z osobistym. Osobom młodym  ułatwiają naukę przy jednoczesnym praktycznym zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, umożliwiają opiekę nad dziećmi czy realizację zainteresowań.

Zwrócono też uwagę na zagrożenia płynące z takich form zatrudniania. Dla pracodawcy może to być ryzyko niższej motywacji pracowników i mniejsze zaangażowanie w wykonywanie zadań, duża rotacja na stanowiskach, a także brak dbałości o dobro i interes pracodawcy. Dla pracowników to przede wszystkim brak pewności zatrudnienia i ograniczenie uprawnień socjalnych

W dalszej części kwestie prawne związane z zatrudnieniem elastycznym szczegółowo wyjaśniła Urszula Wójcik – specjalista w zakresie prawa pracy.

DSC 6609DSC 6611
DSC 6607
DSC 6613
DSC 6615DSC 6617DSC 6618DSC 6621DSC 6622DSC 6632