Starosta skarżyski Michał Jędrys we wtorek 22 października wręczył nagrody laureatom VII Edycji Powiatowego Konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę” . Konkurs organizowany jest rokrocznie dla dzieci z V klas szkół podstawowych i dotyczy tematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Do konkursu zgłosiło się łącznie piętnaście szkół z terenu powiatu skarżyskiego, a do dalszego etapu przeszło sześć. Laureatem pierwszego miejsca jest grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie (Michał Przeorski, Zuzanna Graba, Wiktoria Bogusiewicz). Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Majkowie (Maciej Świat, Karolina Skaładanowska, Piotr Zuba), natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Szkole Podstawowej nr 9 ze Skarżyska-Kamiennej (Natalia Cader, Krystian Bzymek, Sebastian Mróz). W konkursie oceniane były prace plastyczne, które dzieci musiały wykonać samodzielnie, dowolną techniką w trzyosobowych zespołach. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat w konkursie finałowym w Kielcach.

DSC 6578DSC 6580DSC 6589DSC 6590DSC 6591DSC 6602

DSC 6561DSC 6600

DSC 6549DSC 6553DSC 6560