Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń informuje, że 24 października 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, odbędzie się XLII w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

           1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2013-2030,

           2) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

4.    Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 4685