W Miejskim Centrum Kultury odbyły się powiatowo-gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Michał Jędrys nagrodził nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat, a wszystkim obecnym na uroczystości nauczycielom złożył najlepsze życzenia z okazji ich święta.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z województwa, powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko-Kamienna. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych związanych z oświatą i oczywiście bohaterzy uroczystości – liczne grono nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi i gminie.

Podczas uroczystości nauczyciele usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem. Porównywano ich do mistrzów. Mówiono, że wykonują zawód trudny i odpowiedzialny, zawód, gdzie potrzebna jest pasja. Starosta Michał Jędrys podkreślił z kolei, że najważniejszym powołaniem nauczyciela jest wychowanie młodego pokolenia na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego dnia nie zabrakło życzeń i podziękowań za zaangażowanie, rzetelność, oddanie zawodowi i codzienny trud.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie nauczycielom z terenu powiatu skarżyskiego odznaczeń państwowych i „Medalami Komisji Edukacji Narodowej” oraz wręczenie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej i Starosty Skarżyskiego.

Lista odznaczonych i wyróżnionych:

Złotym Krzyżem Zasługi
1. Murdzek Jadwiga - n. Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
2. Zemeła Krzysztof - dyr. II Liceum Ogólnokształcącego

Srebrnym Krzyżem Zasługi
1.Marecka-Niemniec Iwona - wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
2.Sala Marzena - dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Brązowym Krzyżem Zasługi
1 .Maj Iwona - n. III Liceum Ogólnokształcącego

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę
1 .Flis Jolanta - n. Gimnazjum nr 2
2. Kopyś Bożena - sekretarz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
3. Kuźdub Janusz - n. Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
1 .Karpeta Renata - n. III Liceum Ogólnokształcącego
2. Michalski Michał - n. Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
3.0dzimkowska Irena - n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 4, SP 5
4. Wdowik Halina - n.  Szkoły Podstawowej nr 8

Medaem Brązowym za Długoletnia Służbę
1. Jarząbek-Łubek Anna - n. III Liceum Ogólnokształcącego
2. Kania Marek - n. III Liceum Ogólnokształcącego
3. Miernik Dominik - n. III Liceum Ogólnokształcącego

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
1 .Bień Teresa-  n. Gimnazjum nr 2
2. Flis Jolanta - n. Gimnazjum nr 2
3. Jakubczyk Małgorzata - n. Gimnazjum nr 2
4. Jarczyńska Grażyna - n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 4
5. Lachowska Iwona - n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 5
6. Laliczyńska-Babczyk Jadwiga - n. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
7. Maciejewski Janusz- dyr. Zespołu Szkół Technicznych
8. Malik Artur - n. Zespołu Szkół Samochodowo Usługowych
9.Sabatowska Małgorzata - n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 4
10.Włodarczyk Iwona - psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
11 .Wódz Grażyna - n. Zespołu Placówek Oświatowych , SP 2
12. Zegadło Danuta- n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 4
13. Żmijewski Przemysław - n. Gimnazjum nr 3
14. Kotwica Elżbieta - n. Szkoły Podstawowej nr 7 (m. nadany w 2012)

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
1. Frydryk Dariusz - n. Gimnazjum nr 3

Nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
1 .Buryło Paweł - dyr. III Liceum Ogólnokształcącego
2.Raczyńska-Łyżwa Mirosława- n.. Gimnazjum nr 2
3.Sadza Bogumiła- wicedyrektor Gimnazjum nr 2
4.Wojcieszak Ewa - n Gimnazjum nr 2

Nagrodami Prezydenta Miasta
1 .Elżbieta Chajduga - wicedyrektor ZSP 1
2. Krystyna Wesołowska - n. ZSP 1
3. Białek Joanna -  wicedyrektor ZSP 1
4. Dwojak Dorota - n.  Gimnazjum nr 3
5. Urszula Boy - n. Gimnazjum nr 3
6.Anna Sieniawska - n . Szkoły Podstawowej nr 8
7. Renata Bilska - dyr. Szkoły Podstawowej nr 9
8 .Agnieszka Nurzyńska - n.  Szkoły Podstawowej nr 9
9. Dorota Zep - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3
10.Rafał Sokołowski - n. Zespołu Placówek Oświatowych nr 5, SP 7

Nagrodami Strosty Skarżyskiego
1. Ludew Joanna - I Liceum Ogólnokształcące
2 .Gospodarczyk Tomasz - I Liceum Ogólnokształcące
3. Olsińska-Baran Urszula -  II Liceum Ogólnokształcące
4. Gibaszewska Donata - III Liceum Ogólnokształcące
5. Kaczmarski Sylwester - Zespół Szkół Ekonomicznych
6.  Stefańska Małgorzata - Zespół Szkół Ekonomicznych
7. Wojdat Jacek - Zespół Szkół Ekonomicznych
8. Bialik-Pawlak Monika - Zespól Szkół Technicznych
9. Sałata Ryszard - Zespól Szkół Technicznych
10. Bryzik Jacek - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
11. Ślosarczyk Krzysztof  - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
12. Żak Izabela - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
13. Grzelec Marzena - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
14. Czajkowska Małgorzata - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
15. Marecka-Niemiec Iwona - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
16. Laliczyńska-Babczyk Jadwiga  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
17. Maciałczyk Zofia - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
18. Ziętek Anna - Zespól Placówek Resocjalizacyjno-wychowawczych
19. Zarzycka Elżbieta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

DSC 6179DSC 6184DSC 6188DSC 6189DSC 6190
DSC 6192DSC 6200DSC 6205DSC 6226DSC 6233
DSC 6235DSC 6238DSC 6242DSC 6248DSC 6258
DSC 6260DSC 6261DSC 6262DSC 6263DSC 6266DSC 6267
DSC 6271DSC 6275DSC 6279DSC 6291DSC 6292DSC 6299DSC 6301DSC 6306