15 października 2013r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się walne zgromadzenia członków Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski”.

Podczas zebrania podsumowano działalność Stowarzyszenia za okres od 14 marca 2012 r. do dnia 15 października 2013 r. Wiceprezes Stowarzyszenia - Jacek Jeżyk przedstawił obszerne sprawozdanie z realizowanych zadań, poparte prezentacją multimedialną.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski” powstało dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, a przede wszystkim: wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa, integrowanie instytucji i organizacji, których celem jest bezpieczeństwo publiczne, pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami oraz pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Do zarządu Stowarzyszenia powołano jednogłośnie pana Piotra Zalewskiego – Komendanta Powiatowej Policji w Skarżysku –Kamiennej, który zastąpi w składzie zarządu Piotra Kanię, który na skutek zmiany miejsca zamieszkania złożył pisemną rezygnację ze sprawowanej funkcji.

Zgodnie stwierdzono, że priorytetem w działalności Stowarzyszenia w roku bieżącym będzie, podobnie jak dotychczas, prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych, w szkołach oraz w miejscach wypoczynku, szczególnie nad wodą. Podjęto także decyzję o włączeniu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Paradox” do akcji charytatywnej mającej na celu wsparcie dla 2,5 letniego chłopca – Frania Błacha, mieszkańca powiatu skarżyskiego, zmagającego się z chorobą nowotworową. W tym to celu postanowiono w dniu 27 października 2013 r. zorganizować mecz piłki nożnej na stadionie „Ruchu”, z udziałem przedstawicieli obydwu stowarzyszeń. Podczas trwania meczu wolontariusze będą kwestować na rzecz Frania.

Już dziś serdecznie zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los małego chłopca, aby przyłączyli się do wspólnej zabawy i wsparli finansowo kwestujących wolontariuszy.

DSC 6313

DSC 6316

DSC 6321

DSC 6328

DSC 6333

DSC 6334