Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej decyzję o zwiększeniu środków Funduszu Pracy w wysokości 180 tys. zł. Przyznana kwota zostanie przeznaczona na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji.

Z przyznanej kwoty na finansowanie prac interwencyjnych przeznaczono 20 tys. zł. Z kolei na finansowanie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 160 tys. zł. W ramach przyznanych środków Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej będzie realizował wnioski dotyczące wyżej wymienionych form aktywizacji, spełniające wymogi formalno-prawne do wyczerpania środków.

Wnioski można składać bezpośrednio w budynku PUP w Skarżysku-Kamiennej, w godzinach 7.00-15.00.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.pupskarzysko.pl.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na niobowiązującym formularzu.