Powiatowy Urząd Pracy w SKarżysku-Kamiennej  informuje o mozliwośći uzyskania wsparcia w przypadku planowowanego otworzenia  własnej działalności gospodarczej  przez osoby bezrobotne - zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników w 2013 i osoby bezrobotne objęte zwolnieniami monitorowanymi w 2013r.

szczegółowe informacje udzialane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, pokój 109, tel.412517354

Plakat ogłoszenie