W sobotę, 28 września na terenie ośrodka Rejów odbył się festyn zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przybyli goście brali udział w licznych konkursach z nagrodami, mieli możliwość skorzystania z przejażdżki konnej oraz ciepłego poczęstunku. Niewątpliwą atrakcją był przyjazd policjantów, którzy przekazali najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa obywateli, a szczególnie dzieci w codziennych sytuacjach. Najbardziej uważni młodzi ludzie w zamian za okazane zainteresowanie poruszanym tematem otrzymali upominki.
    Bardzo ważnym punktem festynu stało się wręczenie nagród laureatom konkursu „Rodzina zastępcza?- Warto!”, którego tytuł przecież mówi sam za siebie.
    Podczas tej plenerowej imprezy mieszkańcy powiatu zapoznali się z założeniami realizowanego przez PCPR projektu „Dobry Start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma charakter systemowy, a jego celem jest szerokorozumiana pomoc dla wybranych grup z terenu powiatu. W roku 2013 jego adresatami są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym rodzice niewydolni wychowawczo, którzy pragną odzyskać odebrane im dzieci, bądź walczący o zatrzymanie ich przy sobie) oraz grupa młodzieży rozpoczynającej samodzielne dorosłe życie po opuszczeniu rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo- wychowawczych. Beneficjenci w zależności od potrzeb w ciągu ostatnich kilku miesięcy uczestniczyli w skierowanych bezpośrednio do nich szkoleniach, a także dwóch turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych w nadmorskich miejscowościach oraz prowadzonych systematycznie zajęciach z hipoterapi. Kilka osób obecnie odbywa staże przygotowujące je do pracy. Kolejnych kilkunastu uczestników bierze udział w odpowiednio dla nich dobranych kursach zawodowych. Łącznie z wymienionych propozycji skorzystało 70 osób. Zakończenie działań projektowych przewidywane jest na połowę grudnia.

DSC 0679DSC 0610DSC 0684DSC 0598DSC 0521DSC 0675

tekst i zdjęcia nadesłane przez pracowników  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej