W minioną niedzielę w Kierzu Niedźwiedzim (gmina Skarżysko Kościelne) poświęcono przydrożną kapliczkę Matki Bożej. W uroczystości, którą poprzedziła msza święta odprawiona w miejscowym kościele udział wziął starosta skarżyski Michał Jędrys. Kapliczka, która została wybudowana w latach 20-tych poprzedniego wieku dzięki staraniom władz gminy, miejscowych radnych, rady sołeckiej i mieszkańców została odrestaurowana. Kapliczka została odnowiona przez firmą Kamex z Suchedniowa za 10 tys. zł. Poświęcenia kapliczki dokonał ks. kan. Janusz Mroczek - proboszcz parafii w Kierzu Niedźwiedzim.

MJ1 2489MJ1 2492MJ1 2498MJ1 2499

MJ1 2500MJ1 2503MJ1 2509
MJ1 2486MJ1 2511MJ1 2512MJ1 2519