W sobotę w MCK w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Narodowe Czytanie. Fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry odczytali głośno samorządowcy reprezentujący powiat i gminę Skarżysko-Kamienną. Z pełnym humoru dziełem Fredry zmierzył się starosta Michał Jędrys. W akcji udział wzięli także wicestarosta Waldemar Mazur i Katarzyna Bilska – nieetatowy członek Zarządu Powiatu. Utwór Fredry czytała także skarbnik powiatu – Monika Gębska i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Mariusz Bodo.

W Skarżysku-Kamiennej akcję „Narodowego Czytania” przygotowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Oprócz przedstawicieli powiatu skarżyskiego wzięli w niej udział samorządowcy z gminy Skarżysko-Kamienna. Dzieło pisarza czytała też młodzież z Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3 i 4 oraz Gimnazjum Prywatnego. Staroście Michałowi Jędrysowi przypadła rola Papkina. W roli Wacława wystąpił – wicestarosta Waldemar Mazur. Rolę Klary czytała skarbnik powiatu Monika Gębska i Katarzyna Bilska, nieetatowy członek Zarządu Powiatu.

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w ubiegłym roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest z kolei popularyzacja czytelnictwa zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku wybrano dzieła Aleksandry Fredry w związku z 220. rocznicą jego urodzin.

Aleksander Fredro, najwybitniejszy polski komediopisarz, poeta, autor pamiętników. Znakomity obserwator, niezrównany mistrz ciętej riposty, stworzył szereg postaci oraz sytuacji, z których od dziesięcioleci uczymy się Polski i Polaków.

„Narodowe Czytanie” w Skarżysku było udanym spotkaniem z twórczością Fredry, z  jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem.

W poszczególnych rolach na scenie patio w MCK wystąpili:

jako Papkin –  Michał Jędrys (starosta skarżyski), Krzysztof Myszka (naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM),  Andrzej Dąbrowski (przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej), Mariusz Bodo (naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego SP);
jako Cześnik – Roman Wojcieszek (prezydent miasta), Bogusław Ciok (radny Rady Miasta), Andrzej Dąbrowski (przewodniczący Rady Miasta);
jako Rejent – Roman Wojcieszek (prezydent);
jako Wacław – Waldemar Mazur (wicestarosta), Tomasz Sekuła (radny Rady Miasta);
jako Podstolina – Magdalena Grzmil (skarbnik miasta), Bożena Bętkowska (dyrektor MOPS);
jako Klara –  Monika Gębska (skarbnik powiatu), Katarzyna Bilska (nieetatowy członek Zarządu Powiatu);
jako Dyndalski – Przemysław Bieniek (radny Rady Miasta);
oraz młodzież z Gimnazjów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i Gimnazjum Prywatnego.

Wystąpiły na scenie również osoby spośród publiczności.

Młodzież przygotowały: z Gimnazjum nr 1 – p. Joanna Łyjak, z Gimnazjum nr 2 – p. Małgorzata Skuza, z Gimnazjum nr 3 – p. Dorota Dwojak, z Gimnazjum nr 4 – p. Anna Nurzyńska, z Gimnazjum Prywatnego – p. Ewa Baińska.

MJ1 2067MJ1 2069MJ1 2070MJ1 2071MJ1 2072
MJ1 2073MJ1 2074MJ1 2076MJ1 2082MJ1 2094
MJ1 2096MJ1 2098MJ1 2120MJ1 2122
MJ1 2124MJ1 2125MJ1 2129MJ1 2136
MJ1 2140MJ1 2142MJ1 2143MJ1 2145
MJ1 2147MJ1 2151MJ1 2161MJ1 2164
MJ1 2176MJ1 2177MJ1 2178MJ1 2184
MJ1 2201MJ1 2213MJ1 2214