Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniu 24.08.2013 r. w godzinach 11.00 – 15.00 na terenach dzielnicy REJÓW w Skarżysku-Kamiennej, ze względu na odbywający się XIII Półmaraton WTÓRPOL 2013, zamknięte zostaną dla ruchu kołowego ulice: Wioślarska, Słoneczna, Sportowa oraz ul. dojazdowa do S-7 po stronie wschodniej w kierunku Suchedniowa. W godz. od 11.00 do 15.00 nie będzie można na te ulice wjechać, ani obszar ten pojazdem opuścić. Trasę ze Skarżyska-Kamiennej w stronę Suchedniowa i odwrotnie proponuje się przejechać drogą S-7.

Impreza XIII Półmaraton WTÓRPOL 2013 jest imprezą o zasięgu krajowym. W tym roku ulicami: Start (meta) ul. Wioślarska, ul. Słoneczna, droga dojazdowa po wschodniej stronie S-7 około 1,5 km w kierunku Suchedniowa, zawrót do ul. Wioślarskiej, zawrót na skrzyżowaniu ul. Wioślarska ul. Sportowa (dwie takie pętle) dystans 21 km. przebiegnie 500 uczestników.