W dniu 10 lipca w Auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Skarżyskiego Partnerstwa Lokalnego. Wzięło w nim udział 14 instytucji zrzeszonych w Skarżyskim Partnerstwie. Rozpoczęło je wystąpienie dotychczasowej Pani Sekretarz Partnerstwa – Heleny Krzysztofek, podsumowujące ostatnie dwa lata działalności. Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Zgłoszono 8 instytucji kandydujących
do Zarządu, spośród których w tajnym głosowaniu wybrano 5 instytucji, które weszły w jego skład:
1. Komenda OHP – Hufiec w Skarżysku-Kamiennej
2. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kościelnym,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
5. Stowarzyszenie Skarżysko - Kamienna Miasto Wspólne.

W dalszej części ukonstytuował się Zarząd w skład którego weszli:
- Przewodniczący : Starosta Skarżyski Pan Michał Jędrys
- Zastępca: Konrad Sokół reprezentujący skarżyski  Hufiec Komendy OHP
- Sekretarz: Wojciech Markiewicz reprezentujący  Stowarzyszenie Skarżysko-Kamienna Miasto Wspólne
- członkowie: Pani Jadwiga Piętka ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kościelnym) oraz  Pani Grażyna Pająk  (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej).

W imieniu nowego Zarządu Partnerstwa jego przewodniczący Starosta Skarżyski Michał Jędrys zadeklarował dalszą współpracę z Partnerami zrzeszonymi w Skarżyskim Partnerstwie Lokalnym. Przedstawił plan rozwoju Partnerstwa poprzez rejestrację w KRS, co w przyszłości umożliwiłoby pozyskiwanie środków. Wskazał ponadto, ze jednym z priorytetów rozwoju Partnerstwa w kolejnych latach  jest zwiększenie udziału prywatnych przedsiębiorców.

DSCF0805DSCF0809DSCF0815DSCF0820