Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej „TAK dla ekonomii społecznej” zdobył wyróżnienie na konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, który od roku 2006 organizowany jest przez Komisję Europejską. Polska corocznie bierze w nim udział, a Ministerstwo Gospodarki pełni rolę krajowego Punktu Kontaktowego.

Od początku realizacji konkursu „Europejskie Nagrody Promocji i Przedsiębiorczości” do roku 2013 nadesłano łącznie 168 wniosków konkursowych z całej Polski. W tegorocznej edycji konkursu przewidziano nagrody w 6 kategoriach:
- Promowanie ducha przedsiębiorczości
- Inwestowanie w umiejętności
- Rozwój środowiska biznesowego
- Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej
- Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
- Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Na konkurs wpłynęło 14 projektów. Zespół Kwalifikacyjny wybrał 2 projekty, które zostały nominowane do finałowej, europejskiej fazy Konkursu. Były to:
- Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) – Instrumenty finansowe dla MŚP, projekt zgłoszony przez Związek Banków Polskich w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego” oraz

- Wyprodukowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach” dedykowanego uczniom szkół podstawowych oraz jego transmisja internetowa on line, projekt zgłoszony przez Gminę Wrocław w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości”.

Zespół wskazał również 5 projektów, które zostały wyróżnione na etapie krajowym konkursu. Wśród nich znalazł się projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej „TAK dla ekonomii społecznej”.

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” jest adresowany do organizacji krajowych, miast, regionów i wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.