Członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski, Maria Wroniewska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Jerzy Krawczyk naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej. Dyrektor szkoły Janusz Maciejewski po powitaniu wszystkich zgromadzonych podsumował miniony rok szkolny.   Dziękował m.in. zarządowi powiatu za inwestycję w postaci boiska „Orlik”, która służy uczniom nie tylko Zespołu Szkół Technicznych, ale także II LO im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum nr 2, a popołudniami również pozostałym mieszkańcom. Dyrektor z dumą wymieniał sukcesy uczniów Zespołu Szkół Technicznych, którzy są laureatami zarówno olimpiad i konkursów wiedzy, jak i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.  Jak podkreślił jest to zasługa świetniej kadry, którą dysponuje. Dyrektor dziękował nauczycielom za ich zaangażowanie i solidną pracę, której owocem są m.in. tak liczne wyjazdy zagraniczne.  
Dyrektor podkreślił, że najlepszą pod względem nauki klasą w szkolę jest klasa 3 „TA”, natomiast najlepszym uczniem ze 100% frekwencją jest Rafał Rdzanek, który wypracował średnią 5,21.
Dyrektor Maciejewski w dalszej części uroczystości wręczył świadectwa uczniom z tzw. „czerwonym paskiem”, ale także dyplomy uczestnikom olimpiad językowych oraz zawodów  sportowych. Certyfikaty potwierdzające udział w wyjazdach zagranicznych odebrali w dniu dzisiejszym uczniowie i nauczyciele, którzy uczestniczyli  w wizytach studyjnych.

 

DSC 4791

 DSC 4787DSC 4763

 DSC 4770DSC 4779DSC 4783DSC 4785DSC 4786

 DSC 4808DSC 4814DSC 4815DSC 4817

DSC 4753