Powiat skarżyski rozpoczyna współpracę z Rejonem Kozowskim na Ukrainie. Na ostatniej sesji radni Rady Powiatu Skarżyskiego przyjęli uchwałę w tej sprawie. Podpisano też porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Rejonem Kozowskim. W sesji uczestniczyła pięcioosobowa delegacja z Ukrainy oraz Markijan Malskyj – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie współpracy z Rejonem Kozowskim jest formalnym przypieczętowaniem zainicjowanych w ubiegłym roku kontaktów i otwiera drogę do podejmowania dalszych działań w zakresie obustronnej współpracy w dziedzinach: gospodarczo-społecznej, kulturalnej i sportowo-turystycznej. Celem głównym współpracy powiatu będzie dążenie do zbliżenia między wspólnotami regionalnymi i lokalnymi społecznościami, w tym do wzajemnego poznania w dziedzinie obowiązujących rozwiązań ustrojowych w sferze samorządności lokalnej i regionalnej – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Uchwała o współpracy z Rejonem Kozowskim została przyjęta przez radnych jednomyślnie. Następnie podpisano porozumienie o współpracy. W imieniu powiatu skarżyskiego porozumienie podpisali starosta Michał Jędrys i wicestarosta Waldemar Mazur. Ze strony Rejonu Kozowskiego podpisy złożyli Pudlyk Iurii – Przewodniczący Kozowskiej Rejonowej Administracji Państwowej i Repela  Petro – Przewodniczący Kozowskiej Rady Rejonowej.

Współpraca Powiatu Skarżyskiego z Rejonem Kozowskim dotyczyć będzie w szczególności: wymiany doświadczeń pomiędzy obydwoma samorządami w sferze działalności administracyjno-terytorialnej, rozwoju współpracy między podmiotami gospodarczymi i organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze, popularyzacji wartości artystycznych i kulturalnych obu stron, nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami, instytucjami i organizacjami kulturalnymi, rozwijania wzajemnych kontaktów w zakresie promowania sportu, turystyki i rekreacji.

W powiecie skarżyskim delegacja ukraińska spędziła trzy dni zwiedzając Skarżysko-Kamienną, Bliżyn, Suchedniów i Skarżysko Kościelne. Uczestniczyła w Powiatowym Marszobiegu Wiosennym i Pikniku Archeologicznym Rydno. Miała też okazję do rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami podczas wizyty w Kombinacie Formy. O prowadzeniu własnego biznesu przedstawiciele Rejonu Kozowskiego rozmawiali też z Danutą Banaczek, właścicielką zakładu odzieżowego „DANA”, który także zwiedzili.

sesja-wspolpraca-z-ukraina-01sesja-wspolpraca-z-ukraina-02sesja-wspolpraca-z-ukraina-03sesja-wspolpraca-z-ukraina-04sesja-wspolpraca-z-ukraina-05sesja-wspolpraca-z-ukraina-06sesja-wspolpraca-z-ukraina-07sesja-wspolpraca-z-ukraina-08sesja-wspolpraca-z-ukraina-09sesja-wspolpraca-z-ukraina-10sesja-wspolpraca-z-ukraina-11sesja-wspolpraca-z-ukraina-12sesja-wspolpraca-z-ukraina-13sesja-wspolpraca-z-ukraina-15sesja-wspolpraca-z-ukraina-16sesja-wspolpraca-z-ukraina-17sesja-wspolpraca-z-ukraina-18sesja-wspolpraca-z-ukraina-19sesja-wspolpraca-z-ukraina-20sesja-wspolpraca-z-ukraina-21sesja-wspolpraca-z-ukraina-22sesja-wspolpraca-z-ukraina-23sesja-wspolpraca-z-ukraina-24sesja-wspolpraca-z-ukraina-25sesja-wspolpraca-z-ukraina-26sesja-wspolpraca-z-ukraina-27sesja-wspolpraca-z-ukraina-28