W czwartek 23 maja starosta skarżyski Michał Jędrys oraz członek zarządu powiatu skarżyskiego Stanisław Dymarczyk odebrali z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Szymczyka nagrodę „Koziołka” oraz czek w wysokości 10 000 zł za realizację programu "Bezpieczne Świętokrzyskie". Powiat skarżyski jest laureatem drugiej nagrody w konkursie.
Nagroda "Koziołka"  jest przyznawana od 13 lat powiatowi, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przyczynił się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego.
Kapituła przyznając powiatowi skarżyskiemu drugie miejsce zwróciła uwagę na: „świetną współpracę samorządu, policji i innych organizacji społecznych realizujących program, podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych zagospodarowujących wolny czas dzieci i młodzieży, współpracę z instytucjami kultury w zakresie promowania właściwych postaw wśród młodych ludzi”.
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba argumentowała, że kapituła doceniła działania inspirowane przez starostę skarżyskiego Michała Jędrysa, które nie tylko wpisują się w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, ale także spełniają rolę edukacyjną i integrują mieszkańców. Wojewoda gratulowała staroście Michałowi Jędrysowi podkreślając, że jest pod wrażeniem jego zaangażowania i tak licznie wzorowo przeprowadzonych działań.
Starosta Michał Jędrys odbierając nagrodę nie ukrywał zadowolenia. Jest to pierwsza tego rodzaju nagroda w historii powiatu skarżyskiego, co dodatkowo daje powód do satysfakcji. Starosta podkreślił, że w powiecie skarżyskim odbywa się bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć  i imprez o różnym charakterze zarówno kulturalnych, sportowych, czy poświęconych tematyce bezpieczeństwa mieszkańców. Starosta zwrócił także uwagę na fakt, że najważniejsza we wszystkich podejmowanych inicjatywach jest prowadzona bardzo szeroko współpraca m.in.: z gminami, służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, która pozwala na realizację wielu interesujących przedsięwzięć, które służą przede wszystkim mieszkańcom.

DSC 2721

DSC 2718DSC 2719DSC 2723DSC 2727DSC 2730

DSC 2738DSC 2745

DSC 2761DSC 2767

DSC 2776