Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniu jutrzejszym (24.04.2013 r.) rozpocznie się naprawa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wszelkie wady i usterki w chodniku mają być usunięte do końca miesiąca. Następnie chodnik zostanie poddany przeglądowi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Jednocześnie informujemy, że przyczyną zapadnięcia się części chodnika przy ul. Słonecznej było niedostateczne utwardzenie podłoża po wykonaniu robót wodno-kanalizacyjnych. Ponadto chodnik został uszkodzony przez ciężki sprzęt wykorzystywany do prowadzenia tych robót.

Za bezpodstawne zajęcie pasa drogowego przy ul. Słonecznej na wykonawcę przyłączy kanalizacyjnych zostały nałożone kary przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Roboty wodno-kanalizacyjne przy ul. Słonecznej nie są prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.


Małgorzata Nosowicz
Rzecznik Prasowy
Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej