"Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT" (Tabacco Free Cities) to ogólnopolski projekt realizowany od stycznia do grudnia 2013 r. przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Koordynatorem działań związanych z prawidłowym przebiegiem projektu na terenie powiatu skarżyskiego jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej,  której partnerami są m.in.: powiat skarżyski, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej  i Straż Miejska.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z palenia tytoniu oraz doprowadzenie do większego respektowania prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.  Grupą docelową objętą działaniami projektu są wyłącznie osoby dorosłe. W ramach projektu prowadzona będzie kampania informacyjna, dystrybuowane będą materiały edukacyjne, a także nastąpi wzmożone  monitorowanie przestrzegania znowelizowanej w 2010 r. ustawy  z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami  używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Odświeżamy nasze miasto