Jak propagować ideę nowoczesnego patriotyzmu i budować poczucie wspólnoty narodowej i lokalnej wśród młodzieży? Starosta Michał Jędrys proponuje opracowanie Programu Edukacji Patriotycznej Powiatu Skarżyskiego „Pamiętamy”. Poparcie dla inicjatywy starosty wyraziły środowiska kombatanckie, organizacje o charakterze patriotycznym oraz placówki oświatowe podpisując list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji programu.

Główne założenie programu to zachęcenie młodzieży z powiatu skarżyskiego do większego zainteresowania historią i tradycją narodową. Temu celowi służyć miałyby m.in. przygotowywane wspólnie z młodzieżą konferencje historyczne, rajdy, konkursy, wystawy i publikacje. Młodzież brałaby również udział w organizacji uroczystości o charakterze rocznicowym i miałaby pod swoją opieką miejsca pamięci narodowej. W działaniach tych młodzież wspierałyby środowiska kombatanckie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Jak zaznaczył starosta Michał Jędrys dziś dużo mówi się o gasnącym zainteresowaniu młodzieży historią i patriotyzmem oraz o coraz mniejszym zaangażowaniu w sprawy społeczne i obywatelskie. Stąd potrzeba współpracy w zakresie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowaniu symboli narodowych dodaje starosta Michał Jędrys. Inicjatywę starosty poparli uczestnicy wczorajszego spotkania podczas którego podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji Programu Edukacji Patriotycznej Powiatu Skarżyskiego „PAMIĘTAMY”.

Jak zapowiedział starosta w najbliższym czasie program zostanie przyjęty przez Zarząd Powiatu, a następnie rozpoczną się prace nad harmonogramem działań, w których udział wezmą m.in. uczestnicy spotkania w starostwie. Byli to przedstawiciele Powiatowej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Weteranów Wojska Polskiego, Tadeusz Biber z ZHP Komenda Hufca Skarżysko-Kamienna, Tomasz Staszewski z ZHR Obwód Świętokrzyski oraz Leszek Steć z Polskich Drużyn Strzeleckich. Obecni byli także przedstawiciele szkół - Janusz Maciejewski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Halina Sieczka - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych oraz nauczyciel historii z II LO – Anna Chrzanowska. To właśnie młodzież z II LO w tym roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przygotuje obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Poparcie i pomoc przy realizacji programu w zakresie edukacji patriotycznej w powiecie skarżyskim zadeklarował też marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Jak zaznaczył marszałek program powiatu skarżyskiego wpisuje się w podobne przedsięwzięcie zainicjowane w styczniu tego roku przez Zarząd Województwa. 

DSC 0519
DSC 0511DSC 0514DSC 0515DSC 0517DSC 0518DSC 0520DSC 0521DSC 0522