Po tym, jak na skutek zbyt późnego udzielenia pomocy lekarskiej zmarła 2,5 – letnia dziewczynka z okolic Skierniewic (woj. łódzkie) w całym kraju trwa dyskusja nad koniecznością poprawy systemu ochrony zdrowia. Na temat procedur postępowania i wspólnego działania dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z powiatu skarżyskiego rozmawiano także w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej na spotkaniu, któremu przewodniczył wicestarosta Waldemar Mazur.

W spotkaniu udział wzięli kierownicy placówek świadczących podstawową opiekę medyczną z terenu powiatu skarżyskiego. Obecni byli także dyrektorzy Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy i pogotowia ratunkowego. W dyskusji na temat bezpieczeństwa pacjentów w systemie opieki medycznej wziął również udział z-ca prezydenta Skarżyska-Kamiennej Grzegorz Małkus.

Podczas spotkania zgodzono się, że funkcjonujący dziś system ochrony zdrowia jest niewydolny. Przede wszystkim brakuje pieniędzy. Problemem jest również zbyt mała liczba lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej w stosunku do liczby pacjentów. Efektywnemu świadczeniu pomocy medycznej nie sprzyja również coraz większa biurokracja narzucana na placówki zdrowia przez NFZ.

Zwrócono uwagę, że wciąż wielu pacjentów nie wie, jak funkcjonuje obecny system ochrony zdrowia i gdzie trzeba iść po pomoc, zwłaszcza w środku nocy, kiedy jest potrzebne skierowanie, a kiedy nie. Czy wezwać pogotowie, czy jechać do przychodni? Zgodzono się, że należy dotrzeć do mieszkańców z informacją o tym, jakie procedury obowiązują w obecnym systemie ochrony zdrowia, by pacjent nie czuł się wobec nich bezradny.

Obecni na spotkaniu kierownicy i dyrektorzy placówek medycznych skomentowali też aktualną sytuację, z jaką mają do czynienia w swoich placówkach. Zgodnie stwierdzono, że jest ona bardzo trudna. Przychodnie, ale również Szpitalny Oddział Ratunkowy przeżywają prawdziwe oblężenie. Podkreślono, że w sytuacji, gdy cały system ochrony zdrowia niedomaga niezbędna jest solidarna współpraca pomiędzy poszczególnymi ogniwami tego systemu, przynajmniej do czasu, gdy nie zostaną wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących ratownictwa medycznego w stanach zagrożenia zdrowia.

DSC 8485DSC 8488DSC 8489DSC 8490DSC 8491DSC 8493
DSC 8494