W piątek 15 lutego starosta skarżyski Michał Jędrys uczestniczył w debacie historycznej pt.: ‘Drogi do niepodległości” „Bić się, czy nie bić?” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Skarżysku-Kamiennej oraz Międzyszkolne Historyczne Koło Naukowe. W debacie udział wzięły drużyny uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego (Damian Imiela, Piotr Miernik, Jakub Jędrzejski) II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza (Dorota Lesiak, Agata Matla, Agata Świątek), III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica (Natalia Kasprzycka, Bartosz Wosiek, Bartosz Czarnota) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych (Ewelina Salwerowicz i Anna Lech).
Wśród obecnych na spotkaniu gości byli m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Bętkowski, przewodniczący rady powiatu skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, członek zarządu powiatu skarżyskiego Zenon Nowakowski, przewodniczący rady miasta Skarżyska-Kamiennej Andrzej Dąbrowski, sekretarz gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska, radny miasta Skarżyska - Kamiennej Przemysław Bieniek oraz dyrektor III Liceum im. Stanisława Staszica – Paweł Buryło. W debacie udział wzięli także mecenas Piotr Nasiołkowski oraz Ireneusz Kuliński członek PTH oddziału w Skarżysku-Kamiennej, którzy zabrali głos w dyskusji
Na wstępie starosta skarżyski Michał Jędys podziękował skarżyskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także Międzyszkolnemu Historycznemu Kołu Naukowemu za przygotowanie ciekawej formuły spotkania, która przybliża historię naszego kraju. Zwrócił uwagę na trudną i długą drogę narodu polskiego do wolności i niepodległości.  Starosta wyraził także zadowolenie z faktu, że tego typu przedsięwzięcia są podejmowane wspólnie przez kilka jednostek w wymiarze pozaszkolnym, co sprzyja integracji, pracy zespołowej, a także służy celom wychowawczym i edukacyjnym. Starosta zwrócił uwagę na zaangażowanie i pracę nauczycieli (Tadeusza Wojewody, Piotra Kardysia, Krzysztofa Zemeły i Ilony Mrówki), którzy w przygotowywali uczniów do debaty. Młodzieży natomiast starosta gratulował wiedzy i wręczył drobne upominki.
Podczas debaty poruszony został m.in. temat konfederacji barskiej, powstania kościuszkowskiego, powstania listopadowego i powstania styczniowego. Uczniowie charakteryzowali postaci dowódców powstań, dyskutowali na temat przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych rozpadu państwa polskiego. Skupili się nie tylko na przyczynach politycznych, ale także społeczno-kulturalnych, pozwalając sobie na ocenę społeczeństwa, a także generalicji i powstańców. Uczestnicy zwrócili także uwagę na strukturę społeczną powstańców, a także na ważną kwestie braku świadomości narodowej u wielu ludzi czynnie biorących udział w walkach zbrojnych. 
Bartosz Czarnota uczeń III Liceum Ogólnokształcącego postawił następującą tezę „o wolność należy walczyć zawsze”. W dalszej dyskusji argumentował, że pokolenie jego rówieśników urodziła się w wolnym i niepodległym kraju, natomiast osoby żyjące w czasach, gdy kraj był pod zaborami i naród polski próbowano zniszczyć były zmuszone do podjęcia walki. Polacy nie mieli własnego kraju, próbowano wykorzenić w nich polskość, dlatego podejmowali walkę, o wolny kraj, którego nie było, a o którym marzyli.
Głos w dyskusji zabrał także mecenas Piotr Nasiołkowski, który wypowiedział się m.in. w kwestii zasadności podejmowania walki zbrojnej. Mecenas pokreślił, że akty zbrojne są ostatecznością, lecz, gdy zawodzą wszelkie inne środki jest to konieczność.

Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Krzysztof Zemeła, który zaznaczył, że zrywy narodowe Polaków, pochłonęły bardzo wiele istnień ludzkich i była to najwyższa ofiara i cena, jaką zapłaciliśmy za prawo do wolności i własnego państwa. Powstania były wymuszone przez okoliczności, nie były należycie przygotowane i co się z tym wiąże nie mogły mieć szans powodzenia.

 

DSC 8052

DSC 8062

 DSC 8047

 DSC 8068DSC 8070DSC 8071DSC 8091DSC 8094DSC 8099DSC 8104DSC 8106

DSC 8107DSC 8110DSC 8113DSC 8120DSC 8124DSC 8125

DSC 8075DSC 8084DSC 8087DSC 8088DSC 8097DSC 8114DSC 8117DSC 8127DSC 8129