Funkcję koordynatora na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku – Kamiennej objął profesor Mirosław Janiszewski. 65 – lekarz, urodzony w Wilnie, jest pracownikiem naukowym, autorem ponad 200 publikacji i 30 książek.

To uznana sława w dziedzinie rehabilitacji. W Skarżysku pracuje w weekendy, wspomagając swoją wiedzą pracowników oddziału i pomagając chorym. Potrzeba wiele wysiłku i zaangażowania, by poprawić stan zdrowia pacjentów po udarach i innych ciężkich chorobach związanych głównie z układem krążenia, czy operacjach neurochirurgicznych. Rośnie liczba wspomnianych schorzeń, dlatego uważam, że oddział rehabilitacyjny w Skarżysku należy rozbudować – mówi profesor Janiszewski.

1