starosta testuje  terminal tyflograficzny

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zostało wyposażone w multimedialne terminale tyflograficzne przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz w systemy pętli indukcyjnych, które mogą być używane podczas wizyt osób słabosłyszących. Urządzenia, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu będą mogły samodzielnie korzystać z przestrzeni publicznej jaką jest urząd starostwa zostały zakupione i zainstalowane w ramach realizacji projektu PFRON „Obiekt bez barier – poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym”

 Powiat Skarżyski w 2022  roku prowadzi 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Zespole Szkół Transportowo-Mechtronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00-12.00 

W sobotę 22 stycznia w Suchedniowie oraz w Kierzu Niedźwiedzim odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości samorząd powiatu skarżyskiego reprezentowali wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski oraz radna Barbara Kocia. Tegoroczne uroczystości ze względu na COVID-19 były ograniczone, między innymi organizatorzy odwołali tradycyjny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych na trasie Suchedniów - Bodzentyn

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/5/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2022 r. ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2022 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie turystyki.   

 I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na

aplikacja kwarantanna domowa

W związku z okresem trwania pandemii koronawirusa oraz wzrostem osób objętych kwarantanną domową Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej przypomina mieszkańcom powiatu skarżyskiego o obowiązku zainstalowania i używania aplikacji kwarantanna domowa.

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia odbycie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Osoby korzystające z tej aplikacji wspierają służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia

Podkategorie