Masz pomysł na swój biznes? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, a brakuje Ci środków? – przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP organizowane przez Starostę Skarżyskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Uczestnicy spotkania otrzymają praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 20.10.2021 r. godz. 10.00 w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 105, sala Klub Pracy Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ono skierowane do osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo), które planują

Starosta Skarżyski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Floriański 1, pokój nr 126 (I piętro) można uzyskać informacje dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu skarżyskiego, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Skarżyski. Nieruchomości te mogą być przedmiotem obrotu stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać

Starosta Artur Berus i Członek Zarządu Tadeusz Bałchanowski z komisją kwalifikacji wojskowej.

W poniedziałek 13 września 2021r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano łącznie 420 osób, w tym 308 mężczyzn z rocznika podstawowego czyli urodzonych w 2002 r. Kwalifikacja potrwa do 30 września.

Jako pierwsi przed komisją lekarską stanęli młodzi mieszkańcy gminy Skarżysko-Kamienna, których podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji przywitali Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Członek Zarządu Powiatu

Na zdjęciu otwarcie wyremontowanej stołówki w ZPEW.

W Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej wykonano generalny remont kuchni i jadalni, a placówka zyskała także nowe korytarze. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dzięki wsparciu PEFRON i funduszom z budżetu Powiatu Skarżyskiego.

Środki finansowe na remont stołówki i kuchni pozyskane z rządowego programu to 80 tys zł, natomiast całość inwestycji określona w programie wynosiła 100 tys zł

Podkategorie