W środę 18 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyłyby się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które zbiegły się z 30. rocznicą powołania w Polsce Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali, wyróżnień oraz strażackich awansów na wyższe stopnie służbowe. Jednostka otrzymała także nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który został oficjalnie przekazany komendzie powiatowej. Samorząd powiatu skarżyskiego podczas uroczystości reprezentowali starosta Artur Berus, przewodniczący rady Jacek Jeżyk oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Miller.

- W dniu Waszego święta w imieniu własnym, władz powiatu skarżyskiego a także mieszkańców

nieruchomość do sprzedania

Jeśli planujesz stać się właścicielem atrakcyjnej nieruchomości teraz masz ku temu okazję. Powiat skarżyski ma do sprzedania nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 11 na obszarze przeznaczonym pod tereny usług. Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności tej nieruchomości składającej się z dwóch działek zabudowanych drewnianym budynkiem byłej świetlicy szkolnej.

Nieruchomość ta składa się z dwóch działek gruntowych o

Marszobieg 2022 copy

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej wraz z Oddziałem Miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w nowej odsłonie Powiatowych Marszobiegów. Pierwszy z nich odbędzie się  w sobotę 21 maja br. Zapisy uczestników już od 13 maja.

Starostwo Powiatowe przygotowało dla Państwa nową formę zmagań turystycznych. Tym razem pragniemy zaprosić do zdobycia Korony Gór Powiatu Skarżyskiego. Referat ds. Promocji wspólnie z PTTK

W czwartek, 12 maja przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przy udziale przedstawicieli samorządu powiatu skarżyskiego – starosty Artura Berusa, członka zarządu Katarzyny Bilskiej, radnej Barbary Koci, naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Renaty Pacek oraz dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzeja Michalskiego otwarto nowo powstały Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT). Ośrodek na co dzień będzie wspierać osoby z

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku z zakresu ekonomii społecznej

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu

Podkategorie