sesja zdalna

W czwartek, 25 lutego po raz 30. obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji, która odbyła się w trybie zdalnym, radni przyjęli wszystkie uchwały wpisane w porządek obrad. Podjęto m.in. decyzję o wydatkowaniu ponad 1,8 mln zł na nowe zadania w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Sesję zdominowały tematy z zakresu powiatowego rynku pracy, pomocy społecznej oraz sprawy dotyczące dotacji udzielanych przez Powiat Skarżyski. Radni przyjęli dwa ważne dokumenty strategiczne - „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023” oraz „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”. Udzielili także pomocy finansowej na rzecz Gminy

Dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego w marcu 2021 r.

przewodniczący rady powiatu podczas prowadzenia zdalnej sesji

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 lutego 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się w sposób zdalny. Przebiegu obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad

DSC 0119

Do końca listopada bieżącego roku materiały zgromadzone w zasobach geodezyjnych powiatów skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego zostaną przetworzone z wersji papierowej do postaci elektronicznej. Proces ten realizowany będzie w ramach partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego”, którego liderem jest powiat skarżyski. Umowę z Wykonawcą na digitalizację i opis metadanymi, materiałów zgromadzonych w zasobach geodezyjnych trzech powiatów, podpisali starosta

Jedenaścioro uczniów uczęszczających do szkół średnich powiatu skarżyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. Stypendia te przyznawane są uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem. Uzyskał przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

W poniedziałek, 22 lutego tegoroczne stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczyli przedstawiciele samorządu powiatowego – starosta

Podkategorie