W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest powiat skarżyski” co roku Starosta przyznaje stypendia sportowe i naukowe. Za ubiegły rok szkolny Starosta Skarżyski Artur Berus przyznał dwa stypendia sportowe.

W tym roku wpłynęło 20 wniosków o stypendia, w tym 9 wniosków o stypendium naukowe, 9 wniosków o stypendium sportowe oraz dwa wnioski nie spełniające wymagań formalnych (niezgodne z zapisem

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 12.08.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 12
  • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
  • Liczba osób poddanych kwarantannie - 101
  • Liczba osób poddanych kwarantannie instytucjonalnej - 2
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 4
  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 -

W środę 12 sierpnia Powiat Skarżyski przekazał kolejne środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem pieniądze w wysokości ponad 45 tys. złotych trafiły do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy ul. Równoległej w Skarżysku-Kamiennej. Dofinansowanie umożliwi Warsztatom wykonanie remontu dachu, wymianę orynnowania oraz przyłącza instalacji wodnej w świetlicy należącej do placówki. Umowę na realizację zadania w ramach pozyskanego dofinansowania

Informacja dot. nieruchomości Skarbu Państwa Informacja_zasób_SP.pdf161.86 KB

Podkategorie