2

O blisko 900 tys. zł dofinansowania ubiega się powiat skarżyski na realizację 6 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wraz z poprawą jakości życia mieszkańców w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioski, złożone przez samorząd do ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego konkursu, dotyczą skrzyżowań i przejść dla pieszych na terenach gmin Skarżysko-Kamienna, Bliżyn, Suchedniów i Skarżysko Kościelne.

- Każda nasza inwestycja w powiatową infrastrukturę drogową to zarówno poprawa jakości dróg jak i zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników. Chcemy, aby nasze drogi były w pełni bezpieczne i przystosowane do obecnych standardów. Do dofinansowania w ramach Rządowego

WIELKANOC 2021.pub1

treść 

Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Samorząd Powiatu Skarżyskiego 

Tradycyjnie, jak co roku Samorząd Powiatu Skarżyskiego przyłącza się do obchodów tego dnia oraz patronuje wydarzeniom mającym na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat sytuacji osób z autyzmem. Organizatorem przedsięwzięć na rzecz osób dotkniętych autyzmem od wielu lat jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 i Stowarzyszenie PRAXIS w Skarżysku-Kamiennej.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną przedsięwzięcie pod nazwą „Na niebiesko dla Autyzmu – miesiąc

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.03.2021 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Skarżysku-Kamiennej otrzymał, w ramach II poziomu zapewnienia zabezpieczenia realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 polecenie zapewnienia 211 łóżek na 10 oddziałach takich jak:

  • oddziale neurologicznym – 17 łóżek
  • oddziale chirurgicznym –

Wnioski o wartości prawie 1 mln złotych złożył powiat skarżyski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób samorząd powiatowy ubiega się o dofinansowanie w wysokości blisko 325 tys. zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Jak zaznacza wicestarosta Anna Leżańska pięć wniosków dotyczy dofinansowania zadań, które będą realizowane przez powiat i w jednostkach powiatu. Kolejne trzy wnioski złożyły, za pośrednictwem powiatu, gminy

Podkategorie