W czwartek 21 lutego odbyła się VI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Radni podjęli sześć uchwał oraz zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020” oraz z realizacji działań programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego za lata 2017-2018 oraz osiągniętych wyników.

Sesja rozpoczęła się od wręczenia gratulacji siedmiorgu uczniom powiatowych szkół

DSC 6116 copy

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 21 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się VI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego

DSC 6125 copy copy

W czwartek 14 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej z udziałem starosty Artura Berusa odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzenia starosta wręczył wójtowi Skarżyska Kościelnego Jackowi Bryzikowi akt powołania do pracy w Radzie, życząc dobrej, owocnej pracy na rzecz wspierania działań służących rozwojowi i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Skarżyskiego w sprawach polityki rynku

DSC 6166 copy

Przedstawiciele władz samorządu powiatu skarżyskiego - Artur Berus i sekretarz Małgorzata Nosowicz symbolicznym zapaleniem zniczy pod pomnikiem poświęconym generałowi Antoniemu Hedzie ps. "Szary" i żołnierzom Armii Krajowej, uczcili w czwartek (14 lutego) 77. rocznicę powstania Armii Krajowej. AK uważana jest za symbol walki o wolną i niepodległą Polskę.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka magazynu samorządowego "Skarżyski - Powiat z widokiem nie tylko góry", w którym powiemy m.in. o głównych założeniach uchwalonego przez radę budżetu powiatu na rok 2019, jakie zadania inwestycyjne będą realizowane w tym roku oraz o współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w kontekście przyznanych przez zarząd powiatu skarżyskiego dotacji na realizację zadań w zakresie: kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji

Podkategorie