Diagnoza rozwoju Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby projektu "Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych" zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 maja 2020 roku.

Treść w załączniku

pdfZPRW_wsparcie_kształcenia_podstawowego_pdf.pdf1.6 MB