Zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat, a także przyjrzyjmy się dokładnie ofercie. W pierwszej kolejności należy sprawdzić wiarygodność biura podróży, czyli dowiedzieć się czy biuro działa legalnie, tzn. czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informację taką możemy uzyskać u marszałka województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy (Oddział Turystyki Urzędu Wojewódzkiego) lub w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie pod numerem telefonu: (0-22) 693-46-47. Wszystkie te dane możemy również sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Dalej ustalmy czy biuro występuje w

Podstawowym obowiązkiem konsumenta, który chce złożyć skuteczną reklamację jest przekazanie sprzedawcy pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. Pisemna forma jest bardzo ważna z uwagi na możliwość udowodnienia w łatwy sposób faktu złożenia reklamacji, a także jej terminu i treści żądania. Nie należy zgadzać się na namowy sprzedawcy, że reklamację przyjmie ustnie i w ten sposób ją załatwi. W przypadku ustnego umawiania się ze sprzedawcą zawsze może dojść do nieporozumień na tle złożonych obietnic

07111101-herb_mini.jpg

Od dnia 25 marca 2009 r. zmienił się adres poczty elektronicznej Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Nowy adres to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, a także do umowy dostawy i sprzedaży komisowej oraz odpowiednio do umowy o

Do zadań tych należy w szczególności:
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
5. Współpraca z organami Inspekcji Handlowej i