Rzecznik Konsumentów serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego na spotkanie, które odbędzie w dniu 23 marca 2012r., o godzinie 16.00 w Sali Herbowej w Starostwie Powiatowym przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie pod hasłem: Zasady obowiązujące przy zawieraniu Umów z Operatorami Firm Telekomunikacyjnych ma na celu zapoznanie Konsumentów zamieszkałych na terenie powiatu skarżyskiego z praktykami stosowanymi przez Przedstawicieli Firm Telekomunikacyjnych.

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd przy podpisywaniu Umowy z różnymi Operatorami Telekomunikacyjnymi w ostatnim czasie, proszone są o przyniesienie na spotkanie dokumentacji jaką posiadają w sprawie.

 

Serdecznie zapraszam

Monika

Już po raz drugi akcję Ministerstwa Finansów pt. Nie bądź jeleń, weź paragon wspierają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Rzecznicy Konsumentów, Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto o tym pamiętać, kupując nie tylko na zimowych wyprzedażach. Paragon jest jednym z najprostszych i najpowszechniejszych dowodów zakupu. Każdy przedsiębiorca powinien nam wydać dowód

Robiąc przedświąteczne zakupy pamiętajmy o swoich prawach, jako konsumentów oraz o obowiązkach sprzedawców, jako przedsiębiorców.

 

Każdy towar mamy prawo zareklamować w ciągu dwóch lat od dnia zakupu jeżeli towar okaże się być niezgodny z zawartą umową, np. nie posiada funkcji jaką na podstawie opisu bądź zapewnień sprzedawcy powinien był posiadać. Sprzedawca nie ma prawa odmówić nam przyjęcia reklamacji, ma za to obowiązek ustosunkować się do roszczenia reklamacyjnego w terminie 14

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, aby uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w Urzędzie Pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w Urzędzie Pocztowym. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w

W dniu 20 lipca 2011r. weszły w życie przepisy w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Uregulowano m.in. nową definicję zabawki, szczegółowe wymagania dotyczące ostrzeżeń i oznakowania, analizę potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez zabawkę, obowiązek wystawienia deklaracji zgodności.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r., Nr 83, poz. 454) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra