INFORMACJE

Aby energia elektryczna, czy paliwo gazowe były dostarczane do mieszkania konsumenta zobowiązany jest on do zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym umowy określającej szczegółowe zasady sprzedaży energii elektrycznej (paliwa gazowego) i umowy określającej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (paliwa gazowego). Konsumenci powinni zwrócić uwagę, że integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług Dystrybucji, które szczegółowo określają zasady dostarczania energii elektrycznej (paliwa gazowego) oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach sprzedawcy i odbiorcy w trakcie trwania umowy.

Nielegalny pobór energii elektrycznej (paliw gazowych)

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE - PRAWA KONSUMENTA

 

Zapraszam do zapoznania się z dwiema publikacjami przygotowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej,
  • Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych.

 

Opracowanie obu publikacji miało na celu udostępnienie konsumentom jasnych i zrozumiałych informacji na temat ich praw. Zbiory praw stanowią praktyczne kompendium wiedzy dla

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią komunikatu prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 02 czerwca 2014 r.

22 instytucje publiczne prowadzą wspólnie akcję informacyjną

PRAKTYKI AKWIZYTORÓW – POZNAJ SWOJE PRAWA

dotyczącą sprzedaży bezpośredniej, czyli dokonywania zakupów np. na pokazie czy u akwizytora, który zjawia się w naszym domu. Jest to wygodny sposób dokonywania zakupów w przypadku, gdy konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca ich przestrzega. Jednakże

uokik

 ZAPROSZENIE NA DEBATĘ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na debatę „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich – stan obecny, kierunki zmian”, która odbędzie się 28 maja 2014 r. (środa) w siedzibie UOKiK

[Warszawa, 8 maja 2014 r.] Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Urząd jest odpowiedzialny za przygotowanie założeń do projektu ustawy implementującej

twk

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 5 marca 2014 r.

 

Nowe prawo chroniące konsumentów tematem tegorocznej edycji
Targów Wiedzy Konsumenckiej

 

Już w czerwcu wejdzie w życie nowe prawo konsumenckie. Czy wiemy, jak zmiany prawa wpłyną na nasze życie? Gdzie możemy znaleźć pomoc w naszych konsumenckich sprawach? Tegoroczna edycja Targów Wiedzy Konsumenckiej będzie poświęcona tym tematom.

Z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich zaprasza na Targi

 

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Konsumenta, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich przygotowało praktyczny mini-przewodnik dla konsumentów, który warto mieć zawsze pod ręką, aby wiedzieć, dokąd udać się po pomoc w razie ewentualnych problemów. Zachęcam do pobrania mini-przewodnika, zapoznania się z jego treścią i korzystania z informacji w nim zawartych.

POMOC_konsumencka_A5_linki.pdf678.68 KB

 

 

Dzień 15 marca został ustanowiony Światowym Dniem Konsumenta, zwanym