Diagnoza szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowego i wymogów OKE

pdfDIAGNOZA_SZKOL_2016.pdf1019.67 KB

pdfDiagnoza_ZSTM-.pdf948.92 KB

pdfdiagnoza_ZSE.pdf747.95 KB

pdfdiagnoza_ZST.pdf686.72 KB

pdfdiagnoza_ZSSU.pdf535.2 KB