W kategorii poradnictwo zawodowe nagrodę otrzymała firma UNINET Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Firma funkcjonuje na skarżyskim rynku pracy od 2009 roku. Zajmuje się świadczeniem usług związanych z dostępem do Internetu, telefonii internetowej i telewizji. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na udzielaniu bezrobotnym pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy i wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników. Firma UNINET Sp. z o.o. w 2015 r. skorzystała z pomocy oferowanej przez skarżyski urząd pracy w ramach poradnictwa zawodowego. Było to wsparcie rozwoju zawodowego poprzez zapewnienie optymalnych warunków pracy i rozwoju zawodowego. Dzięki współpracy Spółki UNINET Sp. z o.o. z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej określono predyspozycje pracownika wymagającego utrzymania stanowiska pracy. Do chwili obecnej osoba ta jest wciąż pracownikiem Spółki UNINET. Sp. z o.o.

W kategorii szkolenia laureatem została Firma ROMER Andrzej Ciura i Wojciech Ciura - Spółka Cywilna ze Skarżyska-Kamiennej. Firma Romer zajmuje się produkcją pojedynczych urządzeń technologicznych do malarni proszkowych oraz kompletnych malarni pod klucz. Prowadzi także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych urządzeń z pełnym zapleczem części zamiennych. Firma ROMER swoje urządzenia produkuje nieprzerwanie od 1992 roku ciągle je ulepszając. Oferuje swoim klientom urządzenia ekonomiczne o wysokiej wydajności i relatywnie niskich kosztach eksploatacji. Urządzenia firmy ROMER eksportowane są do ponad 25 krajów na całym świecie. Szkolenia należą do podstawowych usług rynku pracy są inicjowane, organizowane i finansowane z Funduszu Pracy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zwiększających szansę na podjecie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Firma ROMER Andrzej Ciura, Wojciech Ciura Spółka Cywilna okazał się rzetelnym pracodawcą, który zatrudnił osoby bezrobotne zgodnie ze złożonymi deklaracjami. W styczniu 2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły dwa wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia. We wnioskach tych Spółka ROMER wyraziła gotowość do zatrudnienia absolwentów szkolenia po uzyskaniu przez nich uprawnień. Wszystkie osoby po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu uprawnień zostały zatrudnione i do chwili obecnej nie powrócili do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

W kategorii pośrednictwo pracy laureatem tegorocznej nagrody "Jaskółka Biznesu" jest firma POKRYCIA GALWANICZNE ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SPÓŁKA CYWILNA w Skarżysku-Kamiennej. Firma działa w branży obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Jej założycielką jest Pani Izabela Gołębska. POKRYCIA GALWANICZNE w 2015 r. w ramach swoich środków korzystając z usługi pośrednictwa pracy zatrudniła 3 osoby bezrobotne. Osoby te podjęły pracę w zawodach: galwanizer oraz elektryk. Usługa pośrednictwa pracy realizowana była na wniosek pracodawcy w formie pośrednictwa otwartego w doborze potencjalnych kandydatów do pracy. Usługa - pośrednictwo pracy - polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

DSC 2836