1. Danuta Banaczek
 2. Mieczysław Bąk
 3. Artur Berus
 4. Bożena Bętkowska
 5. Bartosz Bętkowski
 6. Katarzyna Bilska
 7. Renata Bilska
 8. Jan Gajda
 9. Jacek Jeżyk
 10. Janusz Kołodziej
 11. Bogusława Krawczyńska
 12. Małgorzata Kwiatkowska
 13. Anna Leżańska
 14. Krzysztof Ligowski
 15. Grzegorz Małkus
 16. Monika Mianowska
 17. Paweł Wiatr
 18. Roman Wojcieszek
 19. Jerzy Żmijewski

Materiały dla Radnych

 

Czytaj więcej...

Bożena Bętkowska

telefon 41 3953013 
telefon wewn. 30
fax 041 2524001
pok. 104
opis Przewodnicząca Rady Powiatu - przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 16:00

pokój nr 104

Jan Gajda

telefon 41 3953014
fax 41 2524001
pok. 104
opis Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14:30 do 15:30


pokój nr 104

Janusz Kołodziej

telefon 41 3953014
telefon wewn. 31
fax 41 2524001
pok. 104
opis Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 11:00 do 14:00


pokój nr 104…

Czytaj więcej...