Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ponownie z Certyfikatem Zarządzania Jakością

Urząd już czwarty rok pracuje w Systemie Zarządzania Jakością, certyfikowanym na zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, który jest potwierdzany corocznie audytem zewnętrznym

To duży sukces. Po raz kolejny udowodniliśmy, że…

Czytaj więcej...

Wyniki badania satysfakcji Klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

W celu podniesienia jakości pracy urzędu oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów Starostwa Powiatowego przeprowadzone zostało badanie satysfakcji Klienta. Badanie przeprowadzono w okresie od maja do września 2015r zarówno w formie wywiadów jak…

Czytaj więcej...

Starostwo  widziane  oczami  klienta

Zarządzanie procesowe jako nowatorski sposób zarządzania instytucją publiczną wprowadzi niebawem Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Kadra urzędu uczestniczyła niedawno w cyklu pilotażowych szkoleń, które pozwolą rozpocząć zarządzanie instytucją w ujęciu procesowym, a tym samym usprawnić…

Czytaj więcej...

Starostwo certyfikowane ponownie

Z końcem stycznia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzony został audyt związany z Systemem Zarządzania Jakością  wg. normy ISO 9001:2009. Rezultatem pozytywnego wyniku jest przedłużenie na kolejny rok przyznanego starostwu w 2013r certyfikatu.…

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w związku  z  wdrożonym w urzędzie Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001  od dnia 11 czerwca 2013 r. przeprowadzane będą badania dotyczące poziomu  satysfakcji klientów…

Czytaj więcej...

Starostwo z Certyfikatem Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej otrzymało Certyfikat Zarządzania Jakością. – To duży sukces. Udowodniliśmy, że potrafimy świadczyć usługi na wysokim poziomie, solidnie i rzetelnie – mówił starosta skarżyski Michał Jędrys odbierając certyfikat z rąk…

Czytaj więcej...