Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Łączna na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 30 kwietnia 2015 r., w godzinach 09:00-14:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej
Kamionki 60
26-140 Łączna

Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy Rzecznik

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielali zainteresowanym mieszkańcom Gminy Suchedniów porad w zakresie ochrony praw konsumentów, dotyczących m.in. reklamacji towarów czy prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Pracownicy Biura udzielili ponad dwudziestu porad w różnym zakresie prawa konsumenckiego. O kolejnym terminie spotkania w Gminie Suchedniów poinformujemy na stronie

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 23 kwietnia 2015 r., w godzinach 09:00-14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniów.

 Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy Rzecznik

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r., w godzinach 09:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie-Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn.

Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy

KONSUMENCIE, ZMIENIŁY SIĘ TWOJE PRAWA – pod takim hasłem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi nową kampanię informacyjną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Strona ta powstała w celu przybliżenia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom nowych przepisów z zakresu prawa konsumenckiego, jak również przypomnienia przepisów obowiązujących do dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Z informacji