Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w każdy czwartek pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów będą pełnić dyżury w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Spotkania odbywać się będą co czwartek w siedzibach danych Urzędów Gmin wg następującego harmonogramu:


07.05.2015 r. w godzinach: 9.00-14.00 - Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym,

21.05.2015 r. w godzinach: 9.00-14.00 - Urząd Gminy w Bliżynie,

28.05.2015 r. w godzinach: 9.00-14.00 - Urząd Miasta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Łączna na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 30 kwietnia 2015 r., w godzinach 09:00-14:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej
Kamionki 60
26-140 Łączna

Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy Rzecznik

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielali zainteresowanym mieszkańcom Gminy Suchedniów porad w zakresie ochrony praw konsumentów, dotyczących m.in. reklamacji towarów czy prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Pracownicy Biura udzielili ponad dwudziestu porad w różnym zakresie prawa konsumenckiego. O kolejnym terminie spotkania w Gminie Suchedniów poinformujemy na stronie

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów na spotkanie, które odbędzie się
w dniu 23 kwietnia 2015 r., w godzinach 09:00-14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniów.

 Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy Rzecznik

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r., w godzinach 09:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie-Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn.

Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy