Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej zaprasza Konsumentów zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015r., w godzinach 09:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie-Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn.

Porad i informacji z zakresu ochrony praw konsumentów (reklamacje, odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przez internet) udzielać będą:

Powiatowy

KONSUMENCIE, ZMIENIŁY SIĘ TWOJE PRAWA – pod takim hasłem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi nową kampanię informacyjną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Strona ta powstała w celu przybliżenia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom nowych przepisów z zakresu prawa konsumenckiego, jak również przypomnienia przepisów obowiązujących do dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Z informacji

W dniu 09 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów udzielali zainteresowanym mieszkańcom porad w zakresie ochrony praw konsumentów. O kolejnym terminie spotkania w Gminie Skarżysko Kościelne poinformujemy na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w każdy czwartek pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów będą pełnić dyżury w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Spotkania odbywać się będą co czwartek w siedzibach danych Urzędów Gmin. W miesiącu kwietniu 2015r. dyżury odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

09.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym,

16.04.2015r. w godzinach: 9.00-14.00 Urząd Gminy w

Dzień 15 marca został ustanowiony Światowym Dniem Konsumenta, zwanym także Światowym Dniem Praw Konsumenta. W Polsce dzień ten jest obchodzony od roku 2000. 

Światowy Dzień Konsumenta po raz pierwszy zainicjowany został w 1983 r., aby upamiętnić ważne wystąpienie Prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. W 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki John Kennedy przedstawił projekt ustawy o ochronie praw konsumenta. Sformułowane zostały wówczas 4 podstawowe prawa konsumentów: do