Tytuł projektu:
Dobry start

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie:
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie:
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
Teraz Praca

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:
Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do…

Czytaj więcej...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

Tytuł projektu:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie:
Działanie 4.2. Rozwój…

Czytaj więcej...

Przebudowa ulicy Krasińskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda

 

Tytuł projektu
Przebudowa ulicy Krasińskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego…

Czytaj więcej...

	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Tytuł projektu:
Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa:
Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury…

Czytaj więcej...