Realizacja projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – zakończona

W grudniu 2014 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu było zmniejszenie zapotrzebowania na…

Czytaj więcej...

Realizacja projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 - zakończona

W czerwcu 2013 roku został zakończony projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Celem projektu jest zmniejszenie…

Czytaj więcej...

Zakończenie realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim

Powiat Skarżyski zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:
Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia…

Czytaj więcej...

Tytuł projektu:
As w samorządzie

Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:
Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie:
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Jednostka realizująca projekt:
Akademia Przedsiębiorczości Sp.…

Czytaj więcej...