Prawo do godnego traktowania

Załatwiając sprawę w  Starostwie klient  ma  prawo być traktowany w oparciu o zasadę poszanowania godności osobistej, w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem.

Prawo do uzyskiwania informacji

Klient ma prawo żądać, żeby…

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej, do których należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W tym zakresie Urząd ze szczególną troską zapewnia pomoc osobom starszym, kobietom ciężarnym i osobom niepełnosprawnym.


Osoby…

Czytaj więcej...